BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - Kabul Koşulları

Navigasyon ve hizmetler

Kabul Koşulları

Almanya’da Yahudi göçmenler için özel kabul koşulları uygulanmaktadır. Burada nasyonal sosyalist zulmünün mağdurlarına uygulanan özel kurallarla ilgili en önemli kuralları ve bilgileri bulabilirsiniz.

Başvuru sahiplerinin

  • eski Sovyetler Birliği’nden ayrılarak kurulan bir devletin vatandaşı olmaları ya da vatansız kişiler olarak en az 1 Ocak 2005 tarihinden beri bu ülkelerde ikamet etmeleri gerekir.
  • Yahudi milletinden olmaları ya da ebeveynlerinden ya da büyük anne ya da büyük babalarından en az birinin Yahudi olması ve başka bir dini kabul etmemiş olmaları gerekir.
  • Diller için Avrupa Ortak Referans Çerçevesi’ne göre A1 düzeyinde Almanca bildiklerini kanıtlamaları gerekir. Bu kural aile üyeleri için de geçerlidir. Eğer 15. doğum günlerinden önce ülkeden ayrıldılarsa, 14 yaşını henüz doldurmamış olan çocuklar için istisnalar geçerlidir.
  • Almanya’daki bir Yahudi cemaatine kabul edildiklerini kanıtlamaları gerekir. BAMF bu kanıtı Yahudilerin Merkezi Sosyal Yardım Ofisi’nin bilirkişi beyanı aracılığıyla alır. İlerici Yahudiler Birliği, sürece dahil edilir ve bir beyanda bulunabilir.
  • olumlu bir uyum ön tanısı ortaya koymaları gerekir. Bu ön tanı Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi tarafından, başvuruya dayanılarak koyulur. BAMF bu işlem sırasında aile çevresini de sürece dahil eder. Kriterlerin arasında dil bilgisi, yeterlilik ve meslek deneyiminin yanı sıra göçmenlerin yaşı da bulunur.

Nasyonal Sosyalist Zulmün Mağdurları

1 Ocak 1945 tarihinden önce, eski Sovyetler Birliği’nden ayrılarak kurulan bir devlette doğan kişilerin, nasyonal sosyalist zulmün mağdurları oldukları varsayılır. 1 Ocak 1945 tarihinden önce bu bölgenin dışında doğan kişiler bu düzenlemeye istinat edebilirler, ancak zulme uğradıklarını inandırıcı bir şekilde ortaya koymak zorundadırlar. Nasyonal sosyalist zulmün mağdurları, Almanca bildiklerini kanıtlamak zorunda değildir. Bu kişiler için bir uyum ön tanısı gerekmez.

Uç Vakalar

Uç vakalarda Federal Daire Almanca bilgisinin kanıtlanmasından imtina edebilir.

Tarih 18.01.2011

Ek bilgiler

İletişim

Çağrı hattımıza sormak istedikleriniz mi var?

Yurttaş Hizmetleri

Pazartesi ile cuma günleri arası
saat 9:00 ile 15:00 arası

Telefon: +49 911 943-0