BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - İş Piyasasına Erişim

Navigasyon ve hizmetler

İş Piyasasına Erişim

Göçmenlerin iş piyasasına erişimi her zaman kolay değildir. Her alanda yeterli istihdam olanağı bulunmamaktadır. Ayrıca çoğu zaman bir işe girmek istendiğinde belli yeterliliklere sahip olunduğunun kanıtlanması gerekir.

Yurt dışında aldığınız diplomaların tanınması ya da değerlendirilmesi iş bulmak için özel bir önem taşımaktadır. Yurt dışında alınan meslek diplomalarının denkliğiyle ilgili bilgileri aşağıdaki sayfalarda bulabilirsiniz.

Ayrıca göçmenlerin iş piyasasına uyum sağlamak konusunda başarıya ulaşmaları açısından şirketlerin ve işletmelerin kültürlerarası açılımı da önemli bir önkoşul teşkil etmektedir. Şirketleri ve işletmeleri ama aynı zamanda da kamu idaresini, etnik açıdan çeşitliliğe sahip olan toplumumuzun gereklerine uyarlamayı ve bunları kökenlerinden, dillerinden ve kültürlerinden bağımsız olarak tüm bireyler için cazip iş yerleri haline getirmeyi hedefleyen çok çeşitli etkinlikler bulunmaktadır.

Hervorhebung_Adresse_tr: Bölgenizde Alabileceğiniz Bilgiler

İkamet ettiğiniz yerde buralardan daha fazla bilgi alabilirsiniz:

  • Yetişkin Göçmenlere Yönelik Göçmen Danışmanlığı ve Genç Göçmenlere Yönelik Hizmetler
  • İş Bulma Ajansı
Tarih 18.12.2015

Ek bilgiler

İletişim

Çağrı hattımıza sormak istedikleriniz mi var?

Yurttaş Hizmetleri

Pazartesi ile cuma günleri arası
saat 9:00 ile 15:00 arası

Telefon: +49 911 943-0