BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - Danışılacak Kişiler

Navigasyon ve hizmetler

Danışılacak Kişiler

İkamet Kanunu konusunda kime danışabileceğiniz, Avrupa Birliği (AB), Avrupa Ekonomik Bölgesi (AB devletlerinin yanı sıra İzlanda, Liechtenstein ve Norveç’ten oluşan EWR) ve İsviçre vatandaşı olup olmamanıza, başka bir devletten (diğer adıyla üçüncü ülkeler) ya da Volga Almanı olarak göç edip etmediğinize bağlıdır.

Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Bölgesi ve İsviçre Vatandaşlarının Danışacakları Kişiler

AB vatandaşı ya da Avrupa Ekonomik Bölgesi vatandaşı olarak sürekli Almanya’da yaşamak istiyorsanız, serbest dolaşım hakkınızı kullanabilirsiniz; bu, başka bir devletin vatandaşı olsalar bile aile üyeleriniz için de geçerlidir (Serbest Dolaşım Kanunu/AB 1.-3. ve 12. maddeleri).

Ülkeye giriş yaptıktan sonra her Alman gibi nüfus müdürlüğüne ikamet hukukuna uygun olarak kayıt yaptırmanız gerekir. Yabancılar dairesi size resmi olarak (yani bunun için başvuruda bulunmanız gerekmez) oturum hakkı ile ilgili bir belge ve aile üyelerinize, eğer başka bir devletin vatandaşı iseler, bir oturum kartı verir.

İsviçre vatandaşı olarak, Avrupa Birliği ile İsviçre arasındaki serbest dolaşım anlaşması sayesinde Almanya’da da serbest dolaşım hakkına sahipsiniz; oturum hakkınızı belgelemek için yabancılar dairesi tarafından size bir oturma izni verilir.

Volga Almanları için Danışılacak Kişiler

Volga Almanları ya da bunların aile mensupları vatandaşlık konusuyla ilgili soruları olduğunda büyükşehir belediyesine, ilçe belediyesine ya da ikamet ettikleri yerin kaymakamlığına başvurabilirler. Buradaki çalışanlar, resmi makamlarla ilgili tüm diğer sorularınız konusunda da size yardımcı olurlar.

Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Bölgesi ve İsviçre Dışından Gelen Kişilerin Danışacakları Kişiler

AB, EWR ve İsviçre dışındaki devletlerin vatandaşları, İkamet Kanunu ile ilgili tüm sorularını şehirlerindeki ya da ilçelerindeki yabancılar dairesine yöneltmelidirler. Bu daire, kazanç sağlayan bir faaliyette bulunma izni dahil olmak üzere İkamet Kanunu ile ilgili tüm konularda yetkilidir ve oturma ya da yerleşim izni vermektedir.

Hangi yabancılar dairesinin yetkili olduğunu bilmiyorsanız, yaşadığınız şehir, ilçe ya da beldenin belediyesi size yardımcı olacaktır.

Tarih 11.12.2015

Ek bilgiler

İletişim

Çağrı hattımıza sormak istedikleriniz mi var?

Yurttaş Hizmetleri

Pazartesi ile cuma günleri arası
saat 9:00 ile 15:00 arası

Telefon: +49 911 943-0