BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - Önemli Bilgiler

Navigasyon ve hizmetler

Almanya’da İkamet

Yaşamınızın ağırlık noktasını Almanya'ya kaydırmak istiyorsanız ya da zaten Almanya'ya göç ettiyseniz, İkamet Kanunu'nun düzenlemeleri sizin için son derece önemlidir.

Almanya’daki ikametinizin çerçeve koşulları, Avrupa Birliği (AB), Avrupa Ekonomik Bölgesi (EWR) ya da İsviçre vatandaşı olup olmamanıza, başka bir ülkeden gelip gelmemenize ya da Volga Almanı olarak göç edip etmemenize bağlıdır.

Hervorhebung_Achtung_tr: Önemli Açıklama

Bir AB üye ülkesinin veya bir Avrupa Ekonomik Bölgesi (EWR) ülkesinin vatandaşı değilseniz, genelde Almanya'da ikamet edebilmek için bir oturum unvanına ihtiyacınız vardır. Ülkeye giriş ve ardından kısa süreli ikamet etmek için vizenin yanında, oturum unvanı olarak şunlar verilmektedir:

  • Oturma İzni
  • Mavi kart - AB
  • Yerleşim izni
  • AB sürekli oturum izni.

İsviçre vatandaşlarına ve aile üyelerine verilen oturma izninin tek amacı, mevcut serbest dolaşım hakkını belgelemektir. Bir AB veya Avrupa Ekonomik Bölgesi vatandaşının aile mensubuysanız ve bu nedenle serbest dolaşım hakkına sahipseniz, bunun için size bir oturum kartı verilir.

Oturma İzni

Oturma izninin süresi sınırlıdır. Bu izin,

• Almanya'da eğitim almak isteyen (İkamet Kanunu 16. ve 17. maddeleri)
• Almanya'da çalışmak isteyen (İkamet Kanunu 18.-21. maddeleri)
• devletler hukukuna dayanan, insani ya da siyasi nedenlerle Almanya’da kalmasına izin verilen (İkamet Kanunu 22.-26. maddeleri)
• ailevi nedenlerle Almanya’ya göç eden (İkamet Kanunu 27.-36. maddeleri)
• Yabancılar ve Almanya'ya geri dönmek isteyen, eskiden Alman vatandaşı (İkamet Kanunu 37., 38. maddeleri)
• Avrupa Birliği’nin başka bir üye ülkesinde sürekli oturum iznine sahip olan kişilere verilir (İkamet Kanunu 38a maddesi)

Bir oturma izninin süresi uzatılabilir. Bu yapılırken, prensip olarak kişinin düzenli bir şekilde uyum kursuna katılıp katılmadığı da göz önünde bulundurulur.

Hervorhebung_Achtung_tr: Çalışma İzni

Üçüncü bir ülkeden gelen yabancılar (AB, Avrupa Ekonomik Bölgesi veya İsviçre dışındaki devletlerden) genel olarak Almanya'da sadece, çalışma izninde net bir şekilde belirtildiği takdirde çalışabilirler. AB, Avrupa Ekonomik Bölgesi veya İsviçre vatandaşları için ise genel olarak çalışanların serbest dolaşımı geçerlidir. Bununla ilgili ayrıntılı bilgileri yetkili yabancılar dairesinden edinebilirsiniz.

AB Mavi Kartı

AB Mavi Kartı, yeterliliklerine uygun bir mesleği yapmak için yüksekokul mezunu ya da benzer bir yeterliliği olan üçüncü ülke vatandaşlarının alabileceği, ilk kez verildiğinde prensip olarak dört yılla sınırlı olan bir oturum unvanıdır. Ek bir ön koşul, genel emeklilik sigortasına, yıllık gelir seviyesi sınırının (2016: 49.600 Euro) üçte ikisi oranında bir asgari yıllık maaşın elde edilmesini sağlayan bir iş ilişkisi olduğunun kanıtlanmasıdır. Almanya'da özel bir ihtiyacın bulunduğu meslekler için maaş sınırı, gelir seviyesi sınırının yüzde elli ikisine (2016: 38.688 Euro) düşürülmüştür.

33 ay boyunca uygun yeterlilikte bir işte çalışan ve bu süre içerisinde yasal emeklilik sigortasına (zorunlu) primlerini yatırdığını ya da buna benzer bir ödeme yaptığını kanıtlayan bir AB Mavi Kartı sahibi, süresiz oturma izni alır. B 1 seviyesinde dil bilgisine sahip olunduğu kanıtlanabilirse, oturma izni 21 ay sonra da verilir.

Kişiyle birlikte ya da sonradan taşınan eşten Almanca bilgisine ilişkin kanıt istenmez. AB Mavi Kartı sahibinin eşi, derhal çalışma iznine sahip olur.

Yerleşim İzni

Yerleşim izninin süresi sınırlı değildir. Bu izinle Almanya'da çalışma hakkına sahip olunur.

Bir yerleşim izni almak için prensipte beş yıldır bir oturma iznine sahip olmak ve başka önkoşulları yerine getirmek gerekir.

Yerleşim izni için başvuruda bulunmak isteyen kişilerin, örneğin kendilerinin ve aile üyelerinin geçimlerini kendi başlarına sağlamaları, yeterli Almanca bilgisine sahip olmaları ve sabıkalarının olmaması gerekir. Belli şartlar altında, örneğin yüksek nitelikli göçmenlere, süre önkoşulları olmadan da bir yerleşim izni verilebilir.

AB Sürekli Oturum İzni

AB sürekli oturum izni, aynı şekilde gelir getiren faaliyetlerde bulunma hakkı veren, sınırsız bir oturum unvanıdır.

Bunun verilmesinin ön koşulları güçlü bir şekilde yerleşim iznine dayanmaktadır.Ancak AB sürekli oturum izni, yerleşim izninden farklı olarak, diğer üye ülkelerde sınırlı bir oturum unvanı verilmesi hakkı kazandırarak, Avrupa Birliği içinde hareket etme hakkı da verir.

Hervorhebung_Tipp_tr: İpucu

Yerleşim izni ve AB sürekli oturum izni için gerekli olan yeterli Almanca bilgisine sahip olduğunuzu kanıtlamanın yollarından biri, bir uyum kursuna katılarak başarı göstermektir.

Tarih 20.09.2016

Ek bilgiler

Konuya git

İletişim

Çağrı hattımıza sormak istedikleriniz mi var?

Yurttaş Hizmetleri

Pazartesi ile cuma günleri arası
saat 9:00 ile 15:00 arası

Telefon: +49 911 943-0