BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - Elektronik Oturum Unvanı - Elektronik Oturum Unvanı

Navigasyon ve hizmetler

Elektronik Oturum Unvanı

Sertifikalı çipe sahip elektronik oturum unvanı (e-oturum unvanı), 1 Eylül 2011 tarihinde uygulamaya girdi.

Kredi kartı formatındaki e-oturum unvanının uygulamaya girmesiyle, şimdiye kadar kullanılan oturum unvanları (yapışkanlı etiket), oturum ve süresiz oturum kartı ve kağıt yedek kimlik ortadan kalkıyor.

Musterabbildung des elektronischen AufenthaltstitelsKaynak: BAMF

Elektronik oturum unvanı kartının içinde temassız bir çip bulunuyor. Bu çipte biyometrik özellikler (fotoğraf ve iki parmak izi), ek şartlar (koşullar) ve kişisel belgeler kayıtlıdır. Çip ayrıca elektronik bir kimlik belgesinin yanı sıra nitelikli elektronik imza kullanma olanağı sunuyor.

Tüm AB üye ülkeleri e-oturum unvanını yürürlüğe koymakla yükümlü kılındı. Bu yükümlülüğün temelini 1030/2002 ve 380/2008 numaralı AB kararnameleri oluşturmaktadır.

Burada hedef, Avrupa Birliği oturum unvanlarını tutarlı hale getirmek ve biyometrik veri kullanımı sayesinde belge hamili ve belge arasındaki bağı güçlendirmek ve bu şekilde suistimal edilerek kullanılmasını engellemektir. Her bir üçüncü devlet vatandaşı için ayrı bir e-oturum unvanı çıkarılmaktadır.

Hervorhebung_Achtung_tr: Açıklama

Şimdiye kadar pasaportlarda ve pasaport yerine geçen belgelerde bulunan oturum unvanları en geç 31.08.2021 tarihine kadar geçerliliğini koruyacaktır. Bu durum, Oturum Kanunu 105b maddesinde, Yönerge Uygulama Kanunu’nun geçerli haliyle bağlantılı olarak düzenleniyor.

Yeni kimlik belgelerinin Alman vatandaşlarına resmi makamlarla ve idari kurumlarla çevrimiçi iletişim olanağı sağlaması ve böylece zamandan ve paradan tasarruf edilmesine yardımcı olması gibi, elektronik oturum unvanı da aynı imkanları yabancı yurttaşlara veriyor. Çevrimiçi kimlik fonksiyonları (elektronik kimlik ibrazı ve elektronik imza fonksiyonu) gönüllülük esasına dayanır ve istek üzerine açılabilir ya da kapatılabilir.

Yeni belge, Berlin’deki Bundesdruckerei GmbH tarafından üretiliyor.

Tarih 14.12.2015