BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - Okuma-Yazma Öğretilen Uyum Kursu

Navigasyon ve hizmetler

Okuma-Yazma Öğretilen Uyum Kursu

Yalnızca Alman nüfusu içerisinde değil, göç eden kişiler arasında da yeterince okuma ve yazma bilmeyen insanlar bulunuyor. Bunların birçoğu fazladan bir engeli aşmak zorunda kalıyor: Bu kişilerden yalnızca Almanca konuşmayı değil, aynı zamanda Latin harfleriyle yazmayı ve okumayı da öğrenmeleri bekleniyor. Okuma-yazma kursları bu insanlara bu konuda yardımcı oluyor. Eğer

• hayatında ilk kez okumayı ve yazmayı öğrenmek isteyen,
• okumayı ve yazmayı bilmekle birlikte Latin harflerini tanımayan,
• aynı zamanda daha iyi Almanca konuşmak ve anlamak isteyen ve
• Almanya'da günlük hayatın içinde korkmadan nasıl hareket edebileceğini öğrenmek isteyen
…birisini tanıyorsanız, bir okuma-yazma kursu bu kişinin aradığı yer olabilir.

Okuma-yazma kursunda…

• katılımcılar 960 ders saatinde – belli ön koşulları yerine getirmeleri durumunda 300 ders saati olanağı daha vardır – kendilerinin de okumayı ve yazmayı başarıyla öğrenebileceklerini yaşayarak görüyorlar.
• küçük gruplar halinde eğitim veriliyor. Bu sayede eğitimciler her katılımcıya daha fazla zaman ayırabiliyor.
• katılımcılar nelerin öğrenmeyi kolaylaştırdığını ve ilerlemek için kendi kendilerine ve kendi aralarında birbirlerine nasıl yardımcı olabileceklerini öğreniyorlar.
• katılımcılar içlerindeki potansiyeli ve kendilerinin de toplumsal hayata etkin olarak katılabileceklerini keşfediyorlar.
• katılımcılar bir ders kitabını, başka Almanca kurslarına da katılabilecek ya da tek başlarına öğrenmeye devam edebilecek şekilde kullanmayı öğreniyorlar.

Hervorhebung_Adresse_tr: Bölgenizde Alabileceğiniz Bilgiler

İkamet ettiğiniz yerde buralardan daha fazla bilgi alabilirsiniz:

  • Yetişkin Göçmenlere Yönelik Göçmen Danışmanlığı ve Genç Göçmenlere Yönelik Hizmetler
  • Yabancılar Dairesi
  • İş Bulma Ajansı, İş Bulma Merkezi ya da belediyenin ilgili kuruluşları
  • Uyum kursu düzenleyen kuruluşlar
Tarih 18.07.2012

Ek bilgiler

İletişim

Çağrı hattımıza sormak istedikleriniz mi var?

Yurttaş Hizmetleri

Pazartesi ile cuma günleri arası
saat 9:00 ile 15:00 arası

Telefon: +49 911 943-0