BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - Siyasi Katılım ve Partiler

Navigasyon ve hizmetler

Siyasi Katılım ve Partiler

Partiler

Almanya’da her yurttaş siyasi hayata katılma ve siyasete – bulunduğu bölgede, eyalette, federal düzeyde ve Avrupa düzeyinde – etki etme olanağına sahiptir. Bunun önemli yollarından biri, partilerde, çıkar topluluklarında, yurttaş inisiyatiflerinde ve sendikalarda çalışmaktır.

Partiler, bölgelerdeki, eyalet, federal ve Avrupa düzeyindeki seçimlerde adayları belirlerler. Bunların arasında şunlar bulunur:

 • İlçe ve belediye meclisi
 • Eyalet meclisi
 • Federal meclis
 • Avrupa parlamentosu

Almanya’daki her siyasi partinin farklı bir duruşu ve siyasi programı vardır. Partilerin internet sayfalarında, münferit konularla ilgili görüşleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Seçimler

Almanya’da seçimler genel, dolaysız, özgür, eşit ve gizlidir. Bunun anlamı şudur:

 • Genel: Alman vatandaşı olan tüm kadınlar ve erkekler, en az 18 yaşında olmak şartıyla seçebilir ve seçilebilirler.
 • Dolaysız: Halk milletvekillerini doğrudan ya da bir liste üzerinden seçer, delegeler aracılığıyla değil.
 • Özgür: Hiç kimse belli bir adayı seçmek üzere seçmenlere baskı yapamaz. Oy kullanma yükümlülüğü yoktur.
 • Eşit: Her oy eşit değere sahiptir.
 • Gizli: Seçmenlerin kime oy verdiği gizli kalır, yalnızca genel sonuç ilan edilir.

Hervorhebung_Achtung_tr: Açıklama

Kimler Seçebilir?

Alman vatandaşlığına sahipseniz, tüm seçimlere katılabilirsiniz. Başka bir AB ülkesinin yurttaşı olarak Almanya’da yaşıyorsanız, ilçe ve belediye meclisi seçimlerinin yanı sıra Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılabilirsiniz.

Federal meclis ve çoğu eyalet meclisi seçimi şu şekilde yapılır: Her seçmenin iki oyu vardır, birinci ve ikinci oy olmak üzere. Seçmenler birinci oylarıyla kendi seçim bölgelerindeki bir adaya oy verirler (çoğunluk seçimi). İkinci oyu bir partinin listesine verirler (oranlı seçim). İkinci oy daha önemlidir, çünkü parlamentolardaki koltuk dağılımını belirler. Belediye temsilcilikleri seçimi eyalet kanunuyla düzenlenmiştir. Bu nedenle bunların yapısı farklılık gösterebilir ama yukarıda belirtilen genel, doğrudan, özgür, eşit ve gizli seçim ilkelerine uygundur.

Baskı Grupları, Yurttaş İnisiyatifleri ve Sendikalar

Partilerin dışında da siyasi çalışma yapılabilir: Yurttaş inisiyatiflerinde, bulundukları bölgede belli bir istek, örneğin bir çevre yolunun yapımı ya da yakınlarında bulunan bir parkın korunması için etkin olan insanlar bir araya gelir. Bu hedefe ulaştıklarında, yurttaş inisiyatifi dağılır.

Baskı grupları daha uzun vadeli çalışır. Kapsamlı bir şekilde belli bir konuda çalışırlar, örneğin çevrenin korunması (bkz. aynı zamanda birlikler hakkındaki bilgiler).

Sendikalar işçilerin siyasi çıkar temsilcilikleridir. Hem federal düzeyde, hem de yerel düzeyde etkindirler.

Hervorhebung_Adresse_tr: Bölgenizde Alabileceğiniz Bilgiler

İkamet ettiğiniz yerde buralardan daha fazla bilgi alabilirsiniz:

 • Partilerin yerel temsilciliklerinin ofisleri ya da sendikaların yerel birlikleri
 • Bölgenizdeki yurttaş inisiyatiflerinin ofisleri
Tarih 18.12.2015