BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - Kira ve Kira Kanunu

Navigasyon ve hizmetler

Kira ve Kira Kanunu

Kira sözleşmesi önemli bir belgedir ve kira ilişkisinin birçok ayrıntısını düzenler. Kiracının korunmasına yönelik yasal kuralları ihlal etmediği sürece hem sizin için hem de ev sahibi için bağlayıcıdır. Bu nedenle imzalamadan önce kira sözleşmesini çok dikkatli okumanız ve çok iyi muhafaza etmeniz gerekir.

Bir kira sözleşmesi sözlü olarak da yapılabilir ama yasal güvence açısından sözleşmeyi yazılı olarak yapmanızı tavsiye ederiz. Genelde ev sahipleri, ev sahibi birlikleri tarafından yayınlanan matbu sözleşmeler kullanır. Bu sözleşmelerin de yasal kiracıyı koruma kurallarına uygun olması gerekir.

Hervorhebung_Checkliste_tr: Kontrol Listesi

Bir kira sözleşmesi yapmadan önce tüm ayrıntılar hakkında bilgi almanız gerekir, örneğin

 • kira bedeli
 • yan giderlerin tutarı (özellikle ısıtma giderleri; enerji kimliğini ibraz ettirebilirsiniz)
 • depozito bedeli
 • olası bir basamaklı kira (otomatik olarak düzenli aralıklarla artırılan kira)
 • kira sözleşmesinin süresi (süreli ya da süresiz)
 • tadilat yükümlülükleri

Hervorhebung_Tipp_tr: İpucu

Kararlaştırılan tüm konuların yazılı olarak kira sözleşmesine yazılması konusunda ısrar edin, çünkü sözlü anlaşmalar çoğu durumda sonradan tartışmalara yol açmaktadır.

Yeni bir daireye taşındığınızda, kira sözleşmesine ek olarak çoğu durumda bir tür teslim tutanağı imzalamanız gerekir. İmzanızla, dairenin size teslim edildiği sırada bulunduğu durumu onaylamış olursunuz. Bu nedenle teslim tutanağını çok dikkatli bir şekilde okuyun. Ev sahibiniz daha sonra burada kayıtlı olmayan eksikliklerden sizi sorumlu tutabilir.

Ev sahibi daire için güvence olarak bir depozito isteyebilir. Taşındıktan sonra daireyi kötü bir durumda bırakırsanız ya da kirayı tam ödemediyseniz, ev sahibi depozitoyu geri ödemez. Depozitonun toplamı en fazla üç aylık net kira (yan masraflar hariç kira tutarı) kadar olabilir.

Yan Masraflar ve Çöplerin Atılması

İkamet edilen mekanlar için ödenen kiranın yanında, yılda bir kez – sıkça yan masraflar olarak da anılan – işletme masraflarını da ödemeniz gerekir. Bu masrafların arasında örneğin ısıtma ve su giderlerinin yanı sıra kanalizasyon ve çevre temizlik giderleri de bulunur. Genelde her ay yan masraflar için belli bir tutarı peşin ödersiniz ve yıl sonunda bir fatura alırsınız. Bu yan masraf faturasını çok dikkatli bir şekilde kontrol etmeniz gerekir.

Almanya’da atıklar tasnif edilerek toplanır ve tasfiye edilir. Kağıt ve karton, organik atıklar (örneğin sebze ve meyve artıkları) ve geri kalan çöpler için çoğunlukla ayrı çöp bidonları bulunur. Bunun yanında örneğin cam ve özel atıklar (örneğin boyalar ve cilalar) için toplama noktaları ya da konteynerler vardır.

Ev Alma Komşu Al!

Kanuni dinlenme saatleri saat 22 ile 6 arasında gece dinlenmesini güvenceye alır. Bunun ötesinde her binanın, bina kuralları denilen bir düzeni vardır. Bu, kira sözleşmesini imzalayarak kabul ettiğiniz gönüllü bir düzendir. Bina kuralları, tüm bina sakinlerinin ortak yaşamıyla ilgili kuralları belirler. Bina kurallarını bina yöneticisinden ya da ev sahibinizden alabilirsiniz.

Bir evin ya da bir dairenin kiracısı olarak belli yükümlülükleriniz vardır, örneğin kararlaştırılmış olan kirayı zamanında ödemeniz gerekir. Ancak örneğin büyük tamiratlar söz konusu olduğunda haklarınız da vardır. Kira kanunu konusuyla ilgili sorularınız varsa, kiracılar federasyonu (bknz. sağ sütundaki linkler) ve yerel kiracı dernekleri iyi birer danışman olabilir. Bunlar birçok şehirde, başvuruda bulunabileceğiniz ofisler açmıştır. Ancak sundukları seçenekler kısmen ücrete tabidir.

Hervorhebung_Adresse_tr: Bölgenizde Alabileceğiniz Bilgiler

İkamet ettiğiniz yerde buralardan daha fazla bilgi alabilirsiniz:

 • Şehir, belde, ilçe belediyesi: Konut dairesi
 • Kiracı dernekleri (üyelik ücretlidir)
 • Bina yönetimi
 • Ev sahibi
 • Tüketiciyi koruma merkezleri
Tarih 15.12.2015

Ek bilgiler

İletişim

Çağrı hattımıza sormak istedikleriniz mi var?

Yurttaş Hizmetleri

Pazartesi ile cuma günleri arası
saat 9:00 ile 15:00 arası

Telefon: +49 911 943-0